Terminološko svetovanje

Terminološka svetovalnica je namenjena širši strokovni javnosti, ki se sooča s konkretnimi poimenovalnimi problemi, pa naj gre za popolnoma nove pojme, ki jih je v slovenščini šele treba poimenovati, ali že znane pojme, za katere obstaja več poimenovanj. Terminološke odgovore pripravljajo sodelavci Terminološke sekcije Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (in so objavljeni tudi na spletišču Terminologišče), ki pri delu upoštevajo osnovna terminološka načela.

Vprašanje poslano:15. 3. 2023
Teorija regulacijske osredotočenosti
Opis terminološkega problema: Pripravljam magistrsko nalogo, zato bi potrebovala slovenski ustreznik za angleški termin regulatory focus theory, ki označuje teorijo doseganja ciljev s samoregulacijo, pri čemer obstajata dva motiva...Odgovor:Pojem, po katerem sprašujete, je povezan s samoregulacijo, ki ustreza angleškemu terminu self-regulation. Samoregulacija je ustaljen termin na področju socialne psihologije in označuje sposobnost posa...
Vprašanje poslano:9. 3. 2023
Učinek uničenja opazovalcev
Opis terminološkega problema: Naleteli smo na težavo pri slovenjenju angleškega termina bystander killing effect, ki v farmakologiji označuje pojav nehotenega uničenja zdravih celic ali tkiv, ki se nahajajo v bližini celic ali tki...Odgovor:Za pojem, po katerem sprašujete, se v nekaterih slovenskih besedilih ohranja kar citatna oblika termina, kar pa ni optimalno, saj je citatno poimenovanje praviloma zgolj začasno poimenovanje, sprejeto...
Vprašanje poslano:9. 3. 2023
Eksoskelet
Opis terminološkega problema: Zanima me, ali obstaja povedno slovensko poimenovanje za angleški termin exoskeleton. Gre za delovni pripomoček za ročno premeščanje bremen, ki se šele začenja uvajati tudi pri nas. Gre za pripomoček,...Odgovor:Angleški termin exoskeleton označuje pojem iz robotike, ki ima v slovenščini že ustaljeno poimenovanje eksoskelet. Najdemo ga recimo v Terminološkem slovarju avtomatike 2, kjer ima definicijo 'robotsk...
Vprašanje poslano:9. 3. 2023
Konjugat protitelo-zdravilo
Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski ustreznik za angleški temin antibody-drug conjugate (ADC), ki na področju medicine označuje vrsto konjugata, pri katerem je zdravilo preko vmesnega člena vezano na monoklonsko prot...Odgovor:Po našem mnenju posamezne sestavine termina v tem primeru niso vprašljive, saj gre za že ustaljene termine. V Farmacevtskem terminološkem slovarju 2 so definirani tako: konjugat kot 'metabol...
Vprašanje poslano:8. 3. 2023
Veriženje blokov
Opis terminološkega problema: V nacionalnem tehničnem odboru za standarde prevajamo naslov standarda Blockchain and distributed ledger technologies – Vocabulary. Blockchain označuje tehnologijo za elektronsko beleženje transa...Odgovor:Naslov standarda, ki ga navajate, vsebuje dva angleška termina. Prvi je blockchain, drugi pa distributed ledger technologies. Na portalu Fran je blockchain iztočnica v Sprotnem slovarju slovenskega je...
Vprašanje poslano:6. 3. 2023
Vključevalnost
Opis terminološkega problema: Prosimo vas za mnenje glede slovenskega ustreznika za angleški termin inclusiveness, ki označuje prakso vključevanja npr. oseb s telesnimi motnjami, motnjami v duševnem razvoju, pripadnikov manjšinski...Odgovor:Nobenega dvoma ni, da sta termina inkluzija in inkluzivnost na področju pedagogike ustaljena. Inkluzija je postopek, ki omogoča izobraževanje otroka s posebnimi potrebami v večinskem izobraževalnem si...
Vprašanje poslano:24. 2. 2023
Kostno gradivo
Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin osseous material, ki označuje nefosilizirana okostja ljudi in živali, zobe, slonovino, roževino in druge trdne ostanke živali. Prosim za vaše mnenje o ...Odgovor:Termin osseous material se uporablja na področju arheologije in paleontologije kot skupno poimenovanje za človeške in živalske trdne ostanke. V slovenščini pridevniku osseous ustrezata tako pridevnik...
Vprašanje poslano:21. 2. 2023
Ekipa
Opis terminološkega problema: Nekoč je bil nogomet v domeni moških in se je verjetno zato za skupino igralcev, ki igrajo skupaj proti nasprotniku, uveljavil termin moštvo. Iz tega termina se je oblikovalo več večbesednih terminov ...Odgovor:Termin moštvo je v Športnem terminološkem slovarju Silva Kristana (Fakulteta za šport, 2012) definiran kot 'skupina športnikov, ki skupaj nastopa ali tekmuje na isti strani in si prizadeva za isti dos...
Vprašanje poslano:21. 2. 2023
Center za terenske raziskave
Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin field centre, ki označuje raziskovalno središče, opremljeno za terensko delo, ki se običajno nahaja na območju ali blizu območja, na katerem raziskoval...Odgovor:Angleškemu poimenovanju field ustreza slovensko poimenovanje teren. Za pojem, ki ga v angleščini poimenuje termin field research, se v slovenščini uporablja termin terenske raziskave. Teren je v SSKJ2...
Vprašanje poslano:16. 2. 2023
Mini album
Opis terminološkega problema: Zanima nas, kakšno je slovensko poimenovanje za angleški izraz extended play, ki označuje glasbeni posnetek, ki je daljši od singla in krajši od albuma. Možnosti, na katere smo pomislili, so: EP, poda...Odgovor:Pojem, ki ga v angleščini označuje extended play oziroma kratica EP, je aktualen že desetletja, a se v slovenščini doslej še ni zares ustalilo nobeno poimenovanje. Pri izbiri najustreznejšega poimenov...