Terminološko svetovanje

Terminološka svetovalnica je namenjena širši strokovni javnosti, ki se sooča s konkretnimi poimenovalnimi problemi, pa naj gre za popolnoma nove pojme, ki jih je v slovenščini šele treba poimenovati, ali že znane pojme, za katere obstaja več poimenovanj. Terminološke odgovore pripravljajo sodelavci Terminološke sekcije Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (in so objavljeni tudi na spletišču Terminologišče), ki pri delu upoštevajo osnovna terminološka načela.

Vprašanje poslano:28. 4. 2024
Bledenje koral
Opis terminološkega problema: Termin beljenje koral je slovenski ustreznik za angleški coral bleaching. Označuje izgubljanje barve pri koralah kot posledica pretople morske vode, ki povzroči izločanje simbiotskih alg – s tem pa ko...Odgovor:Moti vas vsebinska neustreznost termina beljenje koral. Pri pojavu ne gre za to, da bi nekdo belil korale, ampak pod vplivom zunanjega dejavnika (pretople vode) korale svetlijo in postajajo bele zarad...
Vprašanje poslano:17. 4. 2024
Gregarno življenje
Opis terminološkega problema: Zanima me, ali je pravilna oblika termina gregarno življenje ali gregarično življenje. Termin na področju zoologije označuje način življenja živali, ki je značilen zlasti za nevretenčarje in pri kater...Odgovor:Jedrna sestavina termina življenje torej ni vprašljiva, dilema pa je pri določilu, ki izvira iz latinskega pridevnika gregarius. Oblika gregaren je navedena v Besedišču slovenskega jezika, kjer so zbr...
Vprašanje poslano:9. 4. 2024
Razpoznavanje govora
Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski ustreznik za angleško zvezo automatic speech recognition, ki označuje tehnologije pretvarjanja človeškega glasu iz zvočne v pisno obliko z uporabo računalniške strojne in programsk...Odgovor:V več virih smo našli potrditev, da se angleška termina automatic speech recognition in speech recognition uporabljata sinonimno (prim. npr. What is speech recogniton?, članek na spletni strani podjet...
Vprašanje poslano:5. 4. 2024
Bovden
Opis terminološkega problema: Večina evropskih jezikov za upogibljivo žico ali tanko jekleno vrv v zaščitni cevi za prenos potisnih ali vlečnih mehanskih sil, npr. namenjeno zaviranju, uporablja poimenovanje bovden, ki je izpeljan...Odgovor:Zanima vas poimenovanje za kabel, ki je v rabi od konca 19. stoletja in je nadomestil zapletene razporeditve kablov in škripcev, namenjenih npr. zaviranju pri kolesih in avtomobilih. V drugi izdaji Sp...
Vprašanje poslano:27. 3. 2024
Kovčing psihologija
Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski ustreznik za angleško zvezo coaching psychology. Registrirana sem namreč kot coaching psychologist pri Britanskem psihološkem združenje (ang. British Psychological Society). Ali bi...Odgovor:Sprašujete po ustrezniku za dvobesedni angleški termin z jedrno sestavino psychology in določujočo sestavino coaching. Ta vam predstavlja težavo pri iskanju slovenskega ustreznika. O primernem ustrezn...
Vprašanje poslano:25. 3. 2024
Nenadna teksturna sprememba
Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin s področja pedologije – abrupt textural difference. Termin označuje izrazito povečanje vsebnosti gline v omejenem globinskem razponu (nekaj centimetrov...Odgovor:Angleški termin abrupt textural difference je večbesedni, natančneje tribesedni s samostalniškim jedrom difference in dvema pridevniškima sestavinama abrupt in textural. Termin se pojavlja v omenjenem...
Vprašanje poslano:21. 3. 2024
Korepetitorka
Opis terminološkega problema: V tekmovalni knjižici, pri objavah rezultatov in na plaketah nagrajencev Zveze slovenskih glasbenih šol sem zasledila, da se kot ženska oblika besede korepetitor, ki označuje osebo, ki na klavirju spr...Odgovor:Ženske oblike, vzporedne moškim poimenovanjem, ki jih imenujemo tudi feminativi, v slovenščini najpogosteje nastajajo s priponskimi obrazili -ka, -ica in -inja. Slovenski pravopis 2001 v Pravilih (čle...
Vprašanje poslano:20. 3. 2024
Zdravje za vse politike
Opis terminološkega problema: Zanima me vaše stališče v zvezi s prevodom angleškega termina health for all policies. Gre za nov pristop v javnem zdravju, ki poudarja, kaj lahko zdravstvena politika naredi za druge politike, h...Odgovor:Pojem, po katerem sprašujete, je neposredno povezan z nekoliko starejšim pojmom, ki ga v angleščini poimenuje termin health in all policies. Gre za pristop v javnem zdravju, ki izhaja iz predpostavke,...
Vprašanje poslano:19. 3. 2024
Komunikacijsko-informacijski sistem
Opis terminološkega problema: Kakšen je pravilni zapis komunikacijsko-informacijski sistem ali komunikacijsko informacijski sistem? Gre za sistem, ki je v Uredbi o varovanju tajnih podatkov v 3. členu definiran kot sistem, ki je n...Odgovor:Termin, ki ga navajate in ga označuje tudi kratica KIS, se uporablja v vojski in na področju varovanja države. V magistrski nalogi S. Rodmana Model centralnega lastništva in upravljanja komunikacijsko...
Vprašanje poslano:15. 3. 2024
Povečanje ločljivosti
Opis terminološkega problema: Iščem slovenska ustreznika za angleška termina downscaling in upscaling. Uporabljata se na področju meteorologije in označujeta sorodna pojma, in sicer nasprotna procesa. Angleški termin downscaling p...Odgovor:Opisna poimenovanja niso najboljša poimenovalna rešitev, saj so zaradi svoje negospodarnosti pogosto podvržena spreminjanju v besedilih, kar lahko otežuje prepoznavanje pojma in s tem neovirano stroko...