Terminološko svetovanje

Terminološka svetovalnica je namenjena širši strokovni javnosti, ki se sooča s konkretnimi poimenovalnimi problemi, pa naj gre za popolnoma nove pojme, ki jih je v slovenščini šele treba poimenovati, ali že znane pojme, za katere obstaja več poimenovanj. Terminološke odgovore pripravljajo sodelavci Terminološke sekcije Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (in so objavljeni tudi na spletišču Terminologišče), ki pri delu upoštevajo osnovna terminološka načela.

Vprašanje poslano:15. 11. 2023
Vzgoja in izobraževanje
Opis terminološkega problema: V Slovenski nacionalni komisiji za UNESCO skupaj s Pedagoško fakulteto Univerze v Ljubljani pripravljamo prevod publikacije o prihodnosti izobraževanja Reimagining our futures together: a new social c...Odgovor:Dilema, s katero ste se srečali pri slovenskem prevodu angleškega besedila, je, ali za angleški termin education uporabiti poimenovanje edukacija ali poimenovanje vzgoja in izobraževanje. Termin eduka...
Vprašanje poslano:14. 11. 2023
Korporativno upravljanje
Opis terminološkega problema: Za način vodenja podjetij, ki vključuje organizacijske in regulativne ukrepe, se na področju ekonomije pojavljata termina korporativno upravljanje in korporacijsko upravljanje. Zanima me, kateri slove...Odgovor:Pridevnika korporativen in korporacijski sta v SSKJ2 oba navedena z enako razlago, in sicer 'nanašajoč se na korporacijo 1', kar pomeni, da gre za sinonima. Razlika med obravnavanima pridevnikoma, ki ...
Vprašanje poslano:7. 11. 2023
Hipotekarna kreditna pogodba
Opis terminološkega problema: Naletela sem na izraz hipotekarna kreditna pogodba, ki je verjetno preveden angleški termin mortgage credit agreement, ki označuje pogodbo, ki zavezuje banko, da izplača uporabniku določen denarni zne...Odgovor:Termin hipotekarna kreditna pogodba res najdemo v Zakonu o potrošniških kreditih (ZPotK-1), kjer je v 2. členu razložena potrošniška hipotekarna kreditna pogodba kot 'pogodba, s katero dajalec kredita...
Vprašanje poslano:7. 11. 2023
Hipotekarna kreditna pogodba
Opis terminološkega problema: Naletela sem na izraz hipotekarna kreditna pogodba, ki je verjetno preveden angleški termin mortgage credit agreement, ki označuje pogodbo, ki zavezuje banko, da izplača uporabniku določen denarni zne...Odgovor:Termin hipotekarna kreditna pogodba res najdemo v Zakonu o potrošniških kreditih (ZPotK-1), kjer je v 2. členu razložena potrošniška hipotekarna kreditna pogodba kot 'pogodba, s katero dajalec kredita...
Vprašanje poslano:4. 11. 2023
Strelec
Opis terminološkega problema: Zanima me, ali je v košarki dopustna raba poimenovanja strelec. To je poimenovanje za košarkarja, ki doseže določeno število točk na tekmi. Obstaja namreč dvom, da strelec ni primerno poimenovanj...Odgovor:Na področju športa, natančneje pri igrah z žogo, je poimenovanje strelec zelo pogosto. To potrjuje tudi Športni slovar Silva Kristana (Fakulteta za šport, 2012), v katerem najdemo iztočnico strelec (n...
Vprašanje poslano:2. 11. 2023
Javna vrednota
Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin public value, ki na področju upravne znanosti označuje splošne koristi, ki naj bi bile enako dostopne za vse posameznike v družbi. Ali bi bil bolj prim...Odgovor:Termin public value označuje pojem, ki je po našem mnenju povezan s pojmoma, ki ju označujeta termina javni interes in javna korist. V Pravnem terminološkem slovarju (2018) je javni interes definiran ...
Vprašanje poslano:2. 11. 2023
Maltozo vezavni protein
Opis terminološkega problema: V biokemiji in molekularni biologiji obstaja vrsta proteinov, poimenovanih po molekuli, na katero se vežejo. Njihova poimenovanja tvorimo tako, da imenu tarčne molekule dodamo sestavino vezavni protei...Odgovor:Najprej se posvetimo ustreznemu zapisu. Zanima vas, ali bi omenjeni termin v slovenščini morali zapisovati z vezajem. Tak zapis je verjetno nastal pod vplivom angleških terminov, v slovenščini pa jezi...
Vprašanje poslano:23. 10. 2023
Študijski klub
Opis terminološkega problema: Že dalj časa iščemo slovenski ustreznik za angleški termin journal club. S tem angleškim terminom se poimenujejo srečanja, kjer več raziskovalcev in strokovnjakov, v našem primeru zdravnikov, kritično...Odgovor:Pri obravnavanem pojmu gre za skupino posameznikov, ki se redno srečuje, da bi kritično ocenila novejše članke v strokovni in znanstveni literaturi. Za to vsebino je torej treba najti oz. tvoriti poim...
Vprašanje poslano:23. 10. 2023
Testiranje s temperaturnimi obremenitvami
Opis terminološkega problema: Iščemo slovenski ustreznik za angleški termin thermal abuse testing, ki označuje varnostno testiranje zlasti litij-ionskih baterij, pri katerem ugotavljamo njihovo obnašanje pri ekstremnih temperatura...Odgovor:Strinjamo se, da sestavina zloraba kot del slovenskega termina ni ustrezna poimenovalna rešitev, saj vsebinsko ne označuje pojma, po katerem sprašujete. Zloraba je namreč v SSKJ2 v 1. pomenu 'uporaba ...
Vprašanje poslano:20. 10. 2023
Robustni računalnik
Opis terminološkega problema: Iščem poimenovanje za napravo, ki je zelo podobna pametnemu telefonu, le da ima vgrajen tudi čitalnik črtnih kod. Uporablja se v skladiščih, transportu in trgovinah. Je zelo odporna proti zunanjim vpl...Odgovor:Pojem, ki ga opisujete, je računalnik, ki se uporablja zlasti za odčitavanje črtnih kod, namenjen pa je rabi v zahtevnejšem okolju, npr. v skladišču, pri transportu itd. Zaradi tega je bolj trpežen od...