Terminološko svetovanje

Terminološka svetovalnica je namenjena širši strokovni javnosti, ki se sooča s konkretnimi poimenovalnimi problemi, pa naj gre za popolnoma nove pojme, ki jih je v slovenščini šele treba poimenovati, ali že znane pojme, za katere obstaja več poimenovanj. Terminološke odgovore pripravljajo sodelavci Terminološke sekcije Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (in so objavljeni tudi na spletišču Terminologišče), ki pri delu upoštevajo osnovna terminološka načela.

Vprašanje poslano:11. 6. 2024
Odgledovanje
Opis terminološkega problema: S kolegico piševa strokovni članek o komunikaciji gluhih in naglušnih oseb. Iz uredništva revije so naju opozorili na poimenovanje odgledovanje, ki ga v slovarjih na portalu Fran ni. Zato naj bi ga na...Odgovor:Odgledovanja sicer res ne najdemo v virih, vključenih v slovarski portal Fran, najdemo pa ga v Besedišču slovenskega jezika in v Slovarju slovenskega znakovnega jezika, ki je za rabo na vašem področju...
Vprašanje poslano:29. 5. 2024
Starodobni odtis
Opis terminološkega problema: Zanima me, kako bi v slovenščino prevedli angleški termin vintage print, ki na področju fotografske terminologije označuje starejši odtis fotografije, ki je bil narejen kmalu po razvitem negativu, lah...Odgovor:V nam dostopnih virih nismo našli ustaljenega slovenskega termina za pojem, ki ga omenjate v vprašanju. Zato je treba oblikovati nov termin. Menimo, da bi bila najustreznejša jedrna sestavina odtis, k...
Vprašanje poslano:24. 5. 2024
Osnovalska mutacija
Opis terminološkega problema: Zanima me, kako bi v slovenščino prevedli angleški termin founder mutation. Ali že obstaja kak uveljavljen termin? Termin označuje gensko spremembo, ki je v določeni kulturno ali geografsko izolirani ...Odgovor:Za pojem s področja genetike, ki ga označuje angleški termin founder mutation, smo v slovenskih strokovnih besedilih našli nekaj pojavitev, ki pa ohranjajo citatno sestavino founder (mutacija founder,...
Vprašanje poslano:16. 5. 2024
Aspirant
Opis terminološkega problema: Pri pisanju doktorske naloge sem naletela na dilemo, kako v slovenščino prevesti angleški termin aspirant, ki na področju politične teorije označuje osebo, ki si želi in prizadeva za politično udejstv...Odgovor:Aspirant je vključen v SSKJ2, kjer je razložen kot 'kdor si prizadeva, se poteguje za kaj, navadno za službo ali naslov', kot sinonima pa sta navedena kandidat in pripravnik. V SSKJ2 je tudi slovarski...
Vprašanje poslano:14. 5. 2024
Optimiziranje velikosti podjetja
Opis terminološkega problema: Angleški termin rightsizing je nov termin, ki označuje procese prestrukturiranja podjetja, da lahko učinkoviteje ustvarja dobiček in dosega poslovne cilje. Organizacije običajno prilagodijo obseg posl...Odgovor:Da je pojem relativno nov, dokazuje raba, saj se v slovenskih besedilih zanj pojavlja kar citatni termin rightsizing. Citatni termini so praviloma začasne poimenovalne rešitve, prevzete skupaj z novim...