Terminološko svetovanje

Terminološka svetovalnica je namenjena širši strokovni javnosti, ki se sooča s konkretnimi poimenovalnimi problemi, pa naj gre za popolnoma nove pojme, ki jih je v slovenščini šele treba poimenovati, ali že znane pojme, za katere obstaja več poimenovanj. Terminološke odgovore pripravljajo sodelavci Terminološke sekcije Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (in so objavljeni tudi na spletišču Terminologišče), ki pri delu upoštevajo osnovna terminološka načela.

Vprašanje poslano:4. 9. 2023
Digitalno zgodbarjenje
Opis terminološkega problema: Pri interpretaciji kulturne in naravne dediščine se čedalje bolj uporabljajo nove tehnologije. Pripovedništvo (ang. storytelling), ki temelji na novih tehnologijah, so v angleščini poimenovali z neolo...Odgovor:Pri pojmu, po katerem sprašujete, gre za pripovedovanje zgodb z uporabo tehnologij. V angleščini ga označuje termin storyteching, ki je tvorjenka iz angleških izrazov storytelling in technology. Na ob...
Vprašanje poslano:31. 8. 2023
Personalizirano presejanje
Opis terminološkega problema: Na Onkološkem inštitutu se ukvarjamo s presejanjem za raka dojk, tj. zgodnjim odkrivanjem raka pri osebah, ki so navidezno sicer zdrave. Področje znotraj presejanja je presejanje, ki temelji na ogrože...Odgovor:Presejanje je v medicini ustaljen termin, zato glede jedra termina ni dvoma. V Slovenskem medicinskem slovarju je presejanje razloženo kot 'množična preiskava populacije za zgodnje odkrivanj...
Vprašanje poslano:24. 8. 2023
Tapanje
Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin tap, ki na področju računalništva in informatike označuje pojem, pri katerem se s prstom hitro dotaknemo zaslona elektronske naprave, zlasti pametnega ...Odgovor:Na osnovi nam dostopnih virov se strinjamo z vami, da se za obravnavani pojem v slovenščini pogosto uporablja termin tapniti (prim. diplomsko delo B. Kosem Uporaba tehnologije NFC v podpornih življenj...
Vprašanje poslano:16. 8. 2023
Umetnointeligenčna pismenost
Opis terminološkega problema: Rada bi uvedla terminologijo o pismenosti na področju umetne inteligence. Angleški termin AI literacy oz. artificial intelligence literacy označuje nabor kompetenc, ki omogočijo razumevanje umetne int...Odgovor:Strinjamo se z vami, da gre pri pojmu, ki ga označuje angleški termin AI literacy, za vrsto pismenosti (podpomen 1. pomena v SSKJ2 je 'znanje (uporabe), obvladovanje česa sploh'), zato je ustrezno jed...
Vprašanje poslano:11. 8. 2023
Rastlinsko kmetijstvo
Opis terminološkega problema: Na vas se obračamo glede slovenskega poimenovanja angleškega termina plant-based agriculture, ki označuje obliko kmetijstva, pri katerem je proizvodnja rastlin namenjena izključno za prehrano ljudi. T...Odgovor:V vprašanju ste natančno opisali vsebino pojma, tako da ni nobene dileme, kaj termin označuje. Gre za kmetijstvo, ki se osredotoča na pridelavo rastlin za prehrano ljudi. Angleški termini z določujočo...