Terminološko svetovanje

Terminološka svetovalnica je namenjena širši strokovni javnosti, ki se sooča s konkretnimi poimenovalnimi problemi, pa naj gre za popolnoma nove pojme, ki jih je v slovenščini šele treba poimenovati, ali že znane pojme, za katere obstaja več poimenovanj. Terminološke odgovore pripravljajo sodelavci Terminološke sekcije Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (in so objavljeni tudi na spletišču Terminologišče), ki pri delu upoštevajo osnovna terminološka načela.

Vprašanje poslano:25. 5. 2023
Spolno napeljevanje otrok
Opis terminološkega problema: Zanima nas, kateri slovenski termin bi lahko uporabili za angleški termin grooming. Termin označuje pojav, ko nekdo z otrokom namenoma zgradi spletno (ali realno) zvezo in ga nato preslepi, da bi ga p...Odgovor:Angleški glagol to groom se je v 19. stoletju najprej uporabljal v pomenu krtačenja in hranjenja konj. Do leta 1843 se je glagol začel uporabljati tudi za človeka, in sicer v pomenu negovati (Bil je d...
Vprašanje poslano:22. 5. 2023
Zmenkarsko nasilje
Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin dating violence, ki označuje obliko nasilja v partnerskih odnosih zlasti med mladimi, in sicer v obdobju od dogovarjanja za prvi zmenek do selitve v sk...Odgovor:Na podlagi pregledanega nam dostopnega gradiva se strinjamo z vami, da se v strokovnih besedilih za obravnavani pojem najpogosteje uporablja zveza nasilje med zmenkanjem (prim. publikacijo S. Robnik E...
Vprašanje poslano:22. 5. 2023
Izsiljevanje z intimnimi posnetki
Opis terminološkega problema: Zanima me ustrezno slovensko poimenovanje za sextortion, ki poimenuje obliko spletnega nasilja, pri kateri storilec grozi z objavo intimnega posnetka ali fotografije žrtve, če ta ne bo ugodila njegovi...Odgovor:Angleški termin sextortion označuje obliko spletnega izsiljevanja, kjer storilec najprej pridobi žrtvine posnetke in fotografije z intimno vsebino tako, da mu jih ta sama pošlje, nato pa jih uporabi k...
Vprašanje poslano:15. 5. 2023
Lopatica
Opis terminološkega problema: Pri branju novic v medijih sem dvakrat naletel na rabo besede elisa za podolgovat in ukrivljen del rotorja vetrnice, ki del kinetične energije vetra zaradi svoje oblike pretvori v svojo kinetično ener...Odgovor:Fran je slovarski portal, ki združuje različne tipe slovarjev, sami ste v vprašanju navedli zadetka iz SSKJ2 in Slovenskega pravopisa 2001. V obeh primerih gre za slovarja splošnega jezika, ki načelom...
Vprašanje poslano:12. 5. 2023
Mračenje
Opis terminološkega problema: Zanima nas slovenski ustreznik za angleški termin gaslighting. Gre za obliko nasilja v partnerskem odnosu, kjer povzročitelj z različnimi manevri poskuša doseči, da ima žrtev občutek, da se ji meša. I...Odgovor:Angleški termin gaslighting označuje nasilje v partnerskem, prijateljskem ali družinskem odnosu, v katerem povzročitelj daljše časovno obdobje psihološko manipulira z žrtvijo. Učinek te manipulacije j...