Terminološko svetovanje

Terminološka svetovalnica je namenjena širši strokovni javnosti, ki se sooča s konkretnimi poimenovalnimi problemi, pa naj gre za popolnoma nove pojme, ki jih je v slovenščini šele treba poimenovati, ali že znane pojme, za katere obstaja več poimenovanj. Terminološke odgovore pripravljajo sodelavci Terminološke sekcije Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (in so objavljeni tudi na spletišču Terminologišče), ki pri delu upoštevajo osnovna terminološka načela.

Vprašanje poslano:7. 2. 2024
Ponovno vlaženje
Opis terminološkega problema: S katerim terminom bi lahko poimenovali pojem, ki ga v angleščini označuje rewetting? Gre za ponovno namočenje mokrišč z zvišanjem nivoja vode. Pojem v slovenščini lahko poimenujemo opisno, npr. ponov...Odgovor:Strinjamo se z vami, da za obravnavani pojem mokrenje ni ustrezna poimenovalna rešitev. SSKJ2 v 1. pomenu besedo pojasnjuje tako, kot ste navedli, torej 'opravljati malo potrebo'. Naj omenimo, da slov...
Vprašanje poslano:7. 2. 2024
Stročnična voda
Opis terminološkega problema: Zanima me, ali je raba besede akvafaba v slovenščini ustrezna. Termin označuje motno, gosto in viskozno tekočino, ki ostane v pločevinki čičerike ali nastane pri kuhanju čičerike in se lahko uporabi k...Odgovor:Angleški termin je sestavljen iz latinskih izrazov aqua 'voda' in faba 'fižol'. Nobene potrebe ni, da bi se v slovenskih besedilih uporabljal angleški citatni termin aquafaba, saj se lahko uporabi slo...
Vprašanje poslano:2. 2. 2024
Puščajoča mutacija
Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin leaky mutation, ki na področju genetike označuje tip mutacije, pri kateri se funkcija v fenotipu ne izgubi povsem. Razmišljam o ustreznikih prepuščajoč...Odgovor:V nam dostopnih slovarjih in drugih virih nismo našli slovenskega ustreznika za termin leaky mutation. Ker predvidevamo, da pojem v slovenščini še ni poimenovan, je zanj treba poiskati poimenovanje, k...
Vprašanje poslano:24. 1. 2024
Čustvena inteligenca
Opis terminološkega problema: Ali je pravilneje uporabljati besedno zvezo čustvena inteligenca ali čustvena inteligentnost, ko mislimo na sklop kompetenc in veščin za učinkovitejše zaznavanje, obvladovanje in upravljanje s čustvi?...Odgovor:Za obravnavani pojem s področja psihologije se poleg čustvene inteligence in čustvene inteligentnosti uporabljata še emocionalna inteligenca in emocionalna inteligentnost. V Korpusu znanstvenih besedi...
Vprašanje poslano:19. 1. 2024
Formula
Opis terminološkega problema: Na področju matematike se v učnem načrtu za osnovno šolo za pojem, ki označuje pravilo za računanje v matematični obliki, uporabljata tako formula kot obrazec. Primeri iz besedila učnega načrta so npr...Odgovor:Formula in obrazec sta v SSKJ2 v enem od pomenov razložena s kvalifikatorjem mat., in sicer popolnoma enako: 'v matematični obliki podano pravilo za računanje', prav tako ju kot sinonima navaja Sinoni...