Terminološko svetovanje

Terminološka svetovalnica je namenjena širši strokovni javnosti, ki se sooča s konkretnimi poimenovalnimi problemi, pa naj gre za popolnoma nove pojme, ki jih je v slovenščini šele treba poimenovati, ali že znane pojme, za katere obstaja več poimenovanj. Terminološke odgovore pripravljajo sodelavci Terminološke sekcije Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (in so objavljeni tudi na spletišču Terminologišče), ki pri delu upoštevajo osnovna terminološka načela.

Vprašanje poslano: 24. 1. 2023
Skupnostna dobrobit
Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin community well-being, ki označuje preplet npr. socialnih, ekonomskih in drugih dejavnikov, ki jih posamezniki in skupnosti prepoznavajo kot nujne za nj...Odgovor: Termine s sestavino well-being (tudi wellbeing) smo v naši svetovalnici že obravnavali, gl. npr. odgovora Zdravje in dobrobit človeka in Ekonomija blaginje. Pritrjujemo vaši ugotovitvi, da se izraza b...
Vprašanje poslano: 24. 1. 2023
Enduro
Opis terminološkega problema: S kolegi se ne strinjamo glede tega, ali bi bilo treba ime za uveljavljeno motošportno panogo enduro, ki označuje vzdržljivostne dirke po brezpotju oziroma čez drn in strn, posloveniti. Obstaja namreč...Odgovor: Strinjamo se, da je poimenovalna zmeda na tem področju velika. Prvo iskanje po spletu nas je pripeljalo do endura na področju kolesarstva. Enduro je namreč disciplina v gorskem kolesarstvu (natančneje...
Vprašanje poslano: 19. 12. 2022
FAIR
Opis terminološkega problema: Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin FAIR, ki na področju upravljanja s podatki označuje načela, po katerih naj bodo raziskovalni podatki objavljeni in dostopni. Kateri slovenski ustreznik...Odgovor: Po pregledu nam dostopnega gradiva na spletu ugotavljamo, da se je tudi v slovenščini že relativno uveljavila kar kratica FAIR, ki je tvorjena iz angleške podstave findability, accessibility, interope...
Vprašanje poslano: 16. 12. 2022
Odpredpisovanje zdravil
Opis terminološkega problema: Zanima me vaš predlog slovenskega ustreznika za angleški termin deprescribing, ki je definiran kot proces popolnega umikanja ali zmanjševanja odmerka zdravil zaradi neželenih učinkov, ki ga nadzoruje ...Odgovor: V farmaciji je že ustaljen termin predpisovanje zdravil, ki ustreza angleškemu medicine prescribing. V Farmacevtskem terminološkem slovarju 2 je predpisovanje zdravil definirano kot 'postopek, v kater...
Vprašanje poslano: 12. 12. 2022
Varna obravnava
Opis terminološkega problema: Zanima nas slovenski ustreznik za angleški pravni termin safe conduct. Safe conduct se sicer v dokumentih EU še ne pojavlja, je pa povezan s pojmom safe passage, ki se pojavlja v dokumentih v zvezi z ...Odgovor: Pri iskanju poimenovanj za nove pojme je zelo pomembno, da izvemo čim več o vsebini pojma, zaradi česar je zaželeno, da pri iskanju najprimernejšega poimenovanja sodelujejo tudi različni področni stro...