O terminu


TERMIN:
akontacija davka
DEFINICIJA:
predplačilo davčne obveznosti, ki se dokončno obračuna ob zaključku davčnega leta, v katerem davčna obveznost nastane
SINONIM:
medletna akontacija davka

TERMIN:
tax pre-payment


TERMIN:
predujam poreza