O terminu


TERMIN:
akcesorna dajatev
DEFINICIJA:
dajatev, katere nastanek je odvisen od obstoja neke druge glavne dajatve, npr. obresti, stroški
SINONIM:
pripadajoča dajatev

angleščina
TERMIN:
accessory obligation


hrvaščina
TERMIN:
akcesorna obveza