O terminu


TERMIN:
administrativno vrednotenje
DEFINICIJA:
ugotavljanje vrednosti premoženja, pri katerem zakon ali podzakonski akt določa kriterije, ki vplivajo na določitev njegove vrednosti, npr. ugotavljanje vrednosti nepremičnin za potrebe odmere davka od premoženja, ugotavljanje posplošene vrednosti nepremičnin

angleščina
TERMIN:
administrative evaluation


hrvaščina
TERMIN:
administrativna procjena vrijednosti