O terminu


TERMIN:
administrativno breme
DEFINICIJA:
materialnopravna ali procesna obveznost, predpisana za zavezance za davek ali davčni organ kot potrebna za naložitev obveznosti ali pridobitev pravice, ki je lahko sorazmerna varovanemu javnemu interesu ali prekomerna

angleščina
TERMIN:
administrative burden, red tape


hrvaščina
TERMIN:
administrativni teret