O terminu


TERMIN:
administrativno breme
DEFINICIJA:
materialnopravna ali procesna obveznost, predpisana za zavezance za davek ali davčni organ kot potrebna za naložitev obveznosti ali pridobitev pravice, ki je lahko sorazmerna varovanemu javnemu interesu ali prekomerna

TERMIN:
administrative burden, red tape


TERMIN:
administrativni teret