O terminu


TERMIN:
administrativna sankcija
DEFINICIJA:
sankcija, ki jo v okviru upravnega postopka izreče upravni organ zaradi kršitev upravnega prava

angleščina
TERMIN:
administrative sanction


hrvaščina
TERMIN:
administrativna sankcija, upravna sankcija