O terminu


TERMIN:
administrativna ovira
DEFINICIJA:
administrativno breme, ki je v davčnih predpisih ali pri načinu delovanja davčnih organov z vidika javnega interesa ali drugih v določenem pravnem razmerju zaščitenih pravnih interesov nepotrebno ali nesorazmerno za zavezance za davek in druge udeležence postopka

angleščina
TERMIN:
administrative barrier


hrvaščina
TERMIN:
administrativna zapreka