O terminu


TERMIN:
3D rekonstrukcija
DEFINICIJA:
izgradnja 3D modela realnega objekta ali okolice iz podatkov, npr. slike, oblaka 3D točk, pridobljenih z njunim opazovanjem

angleščina
TERMIN:
3D reconstruction