O terminu


TERMIN:
aktivno učenje
DEFINICIJA:
interaktivno učenje, pri katerem učni algoritem glede na trenutni model izbira učne primere in interaktivno poizveduje po oznakah teh primerov pri nekem viru informacij, npr. pri učitelju

angleščina
TERMIN:
active learning