O terminu


TERMIN:
aktivacijska funkcija
DEFINICIJA:
funkcija, običajno nelinearna, ki uteženo vsoto vhodnih vrednosti nevrona preslika v izhodno vrednost nevrona

angleščina
TERMIN:
activation function