O terminu


TERMIN:
adaptivni model
DEFINICIJA:
model, ki se sproti spreminja tako, da se prilagaja vhodnim podatkom

angleščina
TERMIN:
adaptive model