O terminu


TERMIN:
abstraktivno povzemanje
DEFINICIJA:
avtomatsko povzemanje, ki tvori krajše besedilo z novimi stavki brez kopiranja delov originalnega besedila

angleščina
TERMIN:
abstractive summarization