O terminu


TERMIN:
abstraktni upravni akt
DEFINICIJA:
upravni akt, ki se izda za potencialna ali bodoča merodajna dejstva, npr. zavezujoča informacija, ki upošteva morebitne okoliščine načrtovanega obdavčljivega posla

TERMIN:
abstract administrative act


TERMIN:
apstraktni upravni akt