O terminu


TERMIN:
akt o preoblikovanju javne ustanove
PODROČNA OZNAKA:
zakonodaja, pravo, politika izobraževanja

angleščina
TERMIN:
act on reformation of public found