O terminu


TERMIN:
akademska mobilnost
PODROČNA OZNAKA:
zaposlovanje, brezposelnost, prehod iz izobraževanja v delo

angleščina
TERMIN:
academic mobility