O terminu


TERMIN:
akademska kršitev
DEFINICIJA:
kakršnokoli dejanje ali poskus dejanja, ki spodbija akademsko integriteto in ima lahko za posledico nepošteno akademsko prednost ali pomanjkljivost za kateregakoli člana akademske skupnosti ali širše družbe
SINONIM:
akademska malomarnost
DRUGO:
ENAI

angleščina
TERMIN:
academic misconduct
DEFINICIJA:
any action or attempted action that undermines academic integrity and may result in an unfair academic advantage or disadvantage for any member of the academic community or wider society
SINONIM:
academic malpractice


nemščina
TERMIN:
wissenschaftliches Fehlverhalten
DEFINICIJA:
Handlungen oder Versuche, welche die wissenschaftliche Integrität untergraben und zu einem unfairen Vorteil in der Wissenschaft oder zu einem Nachteil für Mitglieder der wissenschaftlichen Gemeinschaft oder der Gesellschaft führen können