O terminu


TERMIN:
absolutni rok
DEFINICIJA:
rok, ki poteče na določen datum, npr. rok za izdajo odločbe o odmeri dohodnine do 31. oktobra
SINONIM:
dies ad quem