Terminološko svetovanje

Terminološka svetovalnica je namenjena širši strokovni javnosti, ki se sooča s konkretnimi poimenovalnimi problemi, pa naj gre za popolnoma nove pojme, ki jih je v slovenščini šele treba poimenovati, ali že znane pojme, za katere obstaja več poimenovanj. Terminološke odgovore pripravljajo sodelavci Terminološke sekcije Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (in so objavljeni tudi na spletišču Terminologišče), ki pri delu upoštevajo osnovna terminološka načela.
Vprašanje poslano: 04. 11. 2023
Opis terminološkega problema:

Zanima me, ali je v košarki dopustna raba poimenovanja strelec. To je poimenovanje za košarkarja, ki doseže določeno število točk na tekmi. Obstaja namreč dvom, da strelec ni primerno poimenovanje, ker košarkarji ne streljajo, temveč mečejo na koš. Na drugi strani pa razen opisnega poimenovanja ustrezne zamenjave te besede ne najdemo. Pojavlja se npr. poimenovanje najboljši po točkah, pri katerem moti, da opis spominja na drugo statistično kategorijo v košarki, in sicer na statistični indeks. Strelec je uradna statistična kategorija Košarkarske zveze Slovenije (npr. strelci na uradnih tekmah ali najboljši strelci v zgodovini reprezentance ali tekmovanja). O strelcih pišejo tudi v znanstvenih monografijah, npr. v znanstveni monografiji Struktura košarkarske igre in igralna učinkovitost (2012). Poimenovanje strelec uporabljajo tudi v večini slovenskih medijev (npr. MMC, Delo).

Odgovor:

Na področju športa, natančneje pri igrah z žogo, je poimenovanje strelec zelo pogosto. To potrjuje tudi Športni slovar Silva Kristana (Fakulteta za šport, 2012), v katerem najdemo iztočnico strelec (navedena je tudi ženska oblika strelka), ki je v 2. definiciji opredeljen kot 'igralec pri nekaterih igrah z žogo, ki strelja na gol'. Tudi v SSKJ2 imata strelec in streljati v 3. pomenu terminološki kvalifikator šport., ki nakazuje, da gre za poimenovanji s področja športa. Glagol streljati je razložen kot 'z močnim udarcem, sunkom prizadevati si spraviti žogo v gol'. To velja npr. za nogomet in rokomet, pri katerih igralec strelja na vrata, medtem ko se pri košarki ne strelja, ampak meče na koš. Kljub temu pa menimo, da strelec v košarki ni neustrezno poimenovanje.

Termin strelec je (ne glede na igro z žogo, v okviru katere je relevanten) nastal z metaforičnim prenosom: tako kot se pri streljanju z orožjem poskuša zadeti cilj, se npr. pri nogometu in rokometu z žogo poskuša doseči gol, pri košarki pa koš. Kot je omenjeno že v vprašanju, se strelec pojavlja v različnih tipih strokovnih besedil o košarki – v znanstvenih monografijah, diplomah, medijskih besedilih. Naj dodamo še Angleško-slovenski slovar košarkarskih izrazov, v katerem terminu shooter sicer ustreza zveza igralec, ki meče na koš, ki pravzaprav ni termin, ampak opis in zato zaradi negospodarnosti in podvrženosti variiranju v rabi, manj učinkovito. Hkrati pa terminu shooting form ustreza strelska forma, terminu shooting guard branilec-strelec, terminu top scorer pa najboljši strelec.

Ugotavljamo, da je strelec v košarki ustaljen termin. Kadar se termin v rabi uveljavi v tolikšni meri, kot velja za strelca, poimenovalna motivacija praviloma ni več razlog za intervencijo, s katero bi ustaljeni termin menjali. Opisno poimenovanje najboljši po točkah, ki je izpostavljeno v vprašanju, je nenatančno z vidika vsebine pojma (to bi bil kvečjemu najboljši strelec, enobesedni termin strelec pa označuje vsebinsko širši pojem) in nepraktično z vidika rabe v besedilih.

Argumentu ustaljenosti termina strelec bi dodali še argument vsebinske ustreznosti, saj menimo, da strelec ustrezno označuje obravnavani pojem. Ker ustreza terminološkim načelom in ni problematičen v nobenem vidiku, vam svetujemo, da ga uporabljate še naprej.

Avtorji: Simon Atelšek, Tanja Fajfar, Mateja Jemec Tomazin, Jera Sitar, Mojca Žagar Karer