O slovarju

Terminološki slovar s področja umetne inteligence


Terminološki slovar je nastal v okviru projekta Razvoj slovenščine v digitalnem okolju (RSDO). Gre za vzorčno zbirko, ki vsebuje termine s področja umetne inteligence, zlasti s podpodročij strojnega učenja, računalniškega vida, obdelave naravnega jezika in mehke logike. Terminom so dodane definicije, angleški ustrezniki in morebitni sinonimi. Slovar je utemeljen na pojmovnem pristopu, kar pomeni, da so termini obravnavani kot poimenovanja za pojme, ki so med seboj povezani v pojmovni sistem stroke. Posledično so termini povezani v poimenovalni sistem stroke.

Slovar je v formatu TBX dostopen na repozitoriju Clarin.si na naslednji povezavi: http://hdl.handle.net/11356/1727.