O slovarju

Slovensko-angleški pojmovnik s področja vzgoje in izobraževanja


Pojmovnik predstavlja terminološko zbirko slovenskih pojmov z angleškimi ustrezniki na področju izobraževanja in usposabljanja. Zbirka je nastala z namenom poenotiti uporabo angleških pojmov pri opisovanju slovenskega izobraževalnega sistema v neslovenskem okolju. Termini, ki niso navedeni kot samostojne iztočnice, so manj primerni za uporabo. Slovar je v izvirni različici objavljen na portalu Termania: https://www.termania.net/?searchIn=Linked&ld=142.

Slovar je v formatu TBX dostopen na repozitoriju Clarin.si na naslednji povezavi: http://hdl.handle.net/11356/1731.