O slovarju

Glosar akademske integritete


Glosar je nastal kot delni rezultat projekta European Network for Academic Integrity/Evropska mreža za akademsko integriteto, ki ga je financiralo strateško partnerstvo Erasmus Plus. V projektu so sodelovali predstavniki iz 10 držav, in sicer Češke, Nemčije, Grčije, Španije, Italije, Latvije, Litve, Portugalske, Slovenije in Turčije. Vsak slovarski sestavek tvori iztočnica v slovenskem jeziku, sledi mu slovenska definicija, nato pa še angleški ustreznik z angleško definicijo in nemški ustreznik z nemško definicijo. Dodani so tudi podatki o viru definicije. Slovar je v izvirni različici objavljen na https://academicintegrity.eu/wp/wp-content/uploads/2022/07/Glossary_SI_final.pdf.

Slovar je v formatu TBX dostopen na repozitoriju Clarin.si na naslednji povezavi: http://hdl.handle.net/11356/1728.