O slovarju

Terminološki slovar odprte znanosti


Slovar je nastal v okviru projekta SPOZNAJ.

Ožja delovna skupina: Mateja Jemec Tomazin, ZRC SAZU, Sonja Bezjak, Irena Vipavc Brvar, ADP

Potrjevanje slovarja: Terminološka sekcija RDA, delovna skupina 5 projekta SPOZNAJ

 Pojasnila:

Termini so iz nastajajočega priročnika o odprti znanosti v projektu SPOZNAJ, nabor je pripravila Sonja Bezjak, urednica priročnika, ter ga dala v pregled in komentiranje terminološki skupini, ki jo vodi Ana Inkret, ADP.

Slovar ima klasično strukturo terminoloških slovarjev in vsebuje slovensko iztočnico, definicijo ter angleški ustreznik. Nekatere iztočnice imajo tudi sinonime.