O slovarju

Vojaški slovar študentov obramboslovja


Vojaški slovar študentov obramboslovja je nastal pri predmetu Slovenski jezik in slovensko vojaško izrazoslovje (2012/13 in 2013/14) na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Pripravili so ga študenti drugega letnika pod mentorstvom dr. Nataše Logar in dr. Erika Kopača. Izhodišče za izbor terminov sta bili monografiji Vojaška doktrina (2006) in Doktrina vojaške logistike (2008). Slovar vsebuje termine z daljšimi definicijami in angleškimi ustrezniki, združuje pa pojmovni in delno leksikonski pristop. Slovar je v izvirni različici objavljen na portalu Termania: https://www.termania.net/?searchIn=Linked&ld=128.

Slovar je v formatu TBX dostopen na repozitoriju Clarin.si na naslednji povezavi: http://hdl.handle.net/11356/1726.