O slovarju

Glosar s področja konjeništva


Glosar s področja konjeništva je nastal v okviru diplomskega dela z naslovom Priprava Angleško-slovenskega glosarja s področja konjeništva. Vsebuje poimenovanja, ki so povezana z osnovno opremo jahača in konja ter petimi disciplinami: dresurnim jahanjem, preskakovanjem ovir, vožnjo vpreg, kasaškimi dirkami in terenskim jahanjem. Uporabnikom glosarja, ki imajo predhodno znanje s področja konjeništva, bo v pomoč pri iskanju ustreznikov v angleškem jeziku, tistim, ki tega znanja nimajo, pa je namenjen kratek opis vsakega slovarskega sestavka. Slovar je v izvirni različici objavljen na portalu Termania: https://www.termania.net/?searchIn=Linked&ld=215

Slovar je v formatu TBX dostopen na repozitoriju Clarin.si na naslednji povezavi: http://hdl.handle.net/11356/1725.