O slovarju

Terminološki slovar elektronskega kajenja


Terminološki slovar elektronskega kajenja je nastal v okviru magistrskega dela avtorja Žige Krajnca. Slovarski sestavki vsebujejo termine, ki so izpisani iz pisnih virov. Definicija termina vsebuje glavne značilnosti pojma, nekatere pa vsebujejo še podrobnejši opis, ki je značilen za določeno poimenovanje. Vsi slovarski sestavki vsebujejo angleške ustreznike. Ker je terminologija v aktivnem razvoju, slovar vsebuje tudi vzporedna poimenovanja, ki so navedena v razdelku sinonimi. Slovar je nastal po pojmovnem pristopu, ki je uporabljen v slovenskih terminoloških slovarjih, ki nastajajo v Terminološki sekciji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Slovar je v izvirni različici objavljen na portalu Termania: https://www.termania.net/?searchIn=Linked&ld=338

Slovar je v formatu TBX dostopen na repozitoriju Clarin.si na naslednji povezavi: http://hdl.handle.net/11356/1723.